Iň täze türkmen aýdymlary

Islam (Iska Müslim) Seýisow

Islam (Iska Müslim) Seýisow

Döredijilik işgäri

Islam (Iska Müslim) Seýisow - hemme eserleri (aýdymlary)

Türkmen repleri, türkmen aýdymlary , türkmen bagşylarynyň täze aýdymlary, taze aydymlar 2020

Islam (Iska Müslim) Seýisow - Gezip ýörün eseri (aydymy) 3:10