Iň täze türkmen aýdymlary

Gözel Orazmyradowa

Gözel Orazmyradowa

Döredijilik işgäri

Gözel Orazmyradowa - hemme eserleri (aýdymlary)

türkmen aýdymlary mp3 we şekilli aýdymlary /Halk aýdymlary/ #halkaydym

Gözel Orazmyradowa - Gözlerimiň garasy eseri (aydymy) 3:34
Gözel Orazmyradowa - Şirin günler eseri (aydymy) 3:31
Gözel Orazmyradowa - Mejnun eseri (aydymy) 3:32