Iň täze türkmen aýdymlary

Jemal Saparowa

Jemal Saparowa

Döredijilik işgäri

Jemal Saparowa - hemme eserleri (aýdymlary)

Türkmenistanyň halk artisti

Jemal Saparowa - Atalaryň ýolundan eseri (aydymy) 2:52
Jemal Saparowa - Ýanyňa Geldim eseri (aydymy) 4:18