Iň täze türkmen aýdymlary

Kemal Orazalyýew

Kemal Orazalyýew

Döredijilik işgäri

Kemal Orazalyýew - hemme eserleri (aýdymlary)

türkmen aýdymlary mp3 we şekilli aýdymlary

Kemal Orazalyýew - Sona gyz eseri (aydymy) 2:51
Kemal Orazalyýew - Garaşýan eseri (aydymy) 3:46