Iň täze türkmen aýdymlary

Gözel Öwezowa

Gözel Öwezowa

Döredijilik işgäri

Gözel Öwezowa - hemme eserleri (aýdymlary)

türkmen aýdymlary mp3 we şekilli aýdymlary

Gözel Öwezowa - Geldi täze ýyl eseri (aydymy) 4:36
Gözel Öwezowa - (ft Atajan Berdiýew ) Geldi Nowruz ilime eseri (aydymy) 3:35
Gözel Öwezowa - ( ft Röwşen Baýramow ) Toý tutaly täze ýylda eseri (aydymy) 3:46
Gözel Öwezowa - Ýalan-eken eseri (aydymy) 4:26
Gözel Öwezowa - Ýalan eken eseri (aydymy) 4:25
Gözel Öwezowa - Söýesim geldi eseri (aydymy) 3:03
Gözel Öwezowa - Salama geldim eseri (aydymy) 3:06
Gözel Öwezowa - Kakaň başyn sypamasa eseri (aydymy) 3:41
Gözel Öwezowa - Gerek eseri (aydymy) 3:37
Gözel Öwezowa - Söýýän diýme (Saz Dowlet Baýnazarow Söz Myrat Ömür) eseri (aydymy) 4:12
Gözel Öwezowa - Eneler (Saz Omar Igamow Söz Akbibi Ýusubowa) eseri (aydymy) 3:57
Gözel Öwezowa - Garaşdym (Saz Müslim Gulamow Söz Amangül Berdiýewa) eseri (aydymy) 3:55
Gözel Öwezowa - Ýatlama (Saz Babanyýaz Gurbannyýazow Söz Bibisara Hojanazarowa) eseri (aydymy) 3:47
Gözel Öwezowa - Göwnüm (Saz Jemşit Batyrow Söz Myrat Ömürow) eseri (aydymy) 3:46
Gözel Öwezowa - Bagyşla eseri (aydymy) 3:53
Gözel Öwezowa - Mähriban enem sen (Saz Gurbandurdy Çaryýew Söz Geldi Başiýew) eseri (aydymy) 4:23
Gözel Öwezowa - Söýenim sen (Saz Döwran Öwezgylyjow Söz Myrat Ömür) eseri (aydymy) 4:22
Gözel Öwezowa - (&Atajan Berdiýew) - Italiano eseri (aydymy) 4:30
Gözel Öwezowa - Söýgi haty (Saz Döwran Öwezgylyjow Söz Myrat Ömürow) eseri (aydymy) 4:34
Gözel Öwezowa - Ýatlagyn meni ( Saz Döwlet Baýnazarow Söz Myrat Ömürow) eseri (aydymy) 4:30