Iň täze türkmen aýdymlary

Güljemal Taýlyýewa

Güljemal Taýlyýewa

Döredijilik işgäri

  • Eserleri: 1
  • Diňleneni: 908
  • Göçürileni: 499

Güljemal Taýlyýewa - hemme eserleri (aýdymlary)

türkmen aýdymlary mp3 we şekilli aýdymlary

Güljemal Taýlyýewa - Saňa eseri (aydymy) 2:42