Iň täze türkmen aýdymlary

Aman Kadyrow

Aman Kadyrow

Döredijilik işgäri

Aman Kadyrow - hemme eserleri (aýdymlary)

türkmen aýdymlary mp3 we şekilli aýdymlary

Aman Kadyrow - Türkmenistan eseri (aydymy) 3:11