Iň täze türkmen aýdymlary

Leýli Ökdirowa

Leýli Ökdirowa

Döredijilik işgäri

Leýli Ökdirowa - hemme eserleri (aýdymlary)

türkmen aýdymlary mp3 we şekilli aýdymlary

Leýli Ökdirowa - Nusaý perisi eseri (aydymy) 3:05
Leýli Ökdirowa - Aýly agşam eseri (aydymy) 3:37
Leýli Ökdirowa - Nusaý perisi eseri (aydymy) 3:05