Iň täze türkmen aýdymlary

Han Pälwanow

Han Pälwanow

Döredijilik işgäri

Han Pälwanow - hemme eserleri (aýdymlary)

türkmen aýdymlary mp3 we şekilli aýdymlary

Han Pälwanow - Söýýän seni eseri (aydymy) 4:14
Han Pälwanow - Meni mejnun eýledi eseri (aydymy) 3:32
Han Pälwanow - Maralym eseri (aydymy) 4:00