Iň täze türkmen aýdymlary

Yhlas Aşyrow

Yhlas Aşyrow

Döredijilik işgäri

  • Eserleri: 1
  • Diňleneni: 618
  • Göçürileni: 361

Yhlas Aşyrow - hemme eserleri (aýdymlary)

türkmen aýdymlary mp3 we şekilli aýdymlary

Yhlas Aşyrow - Gara gözleriň eseri (aydymy) 3:12