Iň täze türkmen aýdymlary

Mahym Bäşimowa

Mahym Bäşimowa

Döredijilik işgäri

Mahym Bäşimowa - hemme eserleri (aýdymlary)

türkmen aýdymlary mp3 we şekilli aýdymlary

Mahym Bäşimowa - Ýagmurum ol eseri (aydymy) 2:53
Mahym Bäşimowa - Salla eseri (aydymy) 3:29
Mahym Bäşimowa - Ýakarmysyň eseri (aydymy) 4:09