Iň täze türkmen aýdymlary

Seýdylla  Ommadow

Seýdylla Ommadow

Döredijilik işgäri

  • Eserleri: 1
  • Diňleneni: 543
  • Göçürileni: 247

Seýdylla Ommadow - hemme eserleri (aýdymlary)

türkmen aýdymlary mp3 we şekilli aýdymlary

Seýdylla Ommadow - Gözleri gara eseri (aydymy) 4:14