Iň täze türkmen aýdymlary

Begmyrat Annamyradow (DJ Begga)

Begmyrat Annamyradow (DJ Begga)

Awtor barada maglumat

Doly maglumat

Begmyrat Annamyradow (DJ Begga) - Merjenim eseri (aýdymy)

Begmyrat Annamyradow (DJ Begga) - beýleki eserleri (aydymlary)

Begmyrat Annamyradow (DJ Begga) - Dumanlar 2022 eseri (aydymy) 3:51
Begmyrat Annamyradow (DJ Begga) - Tikenli duýgular 2022 eseri (aydymy) 3:11
Begmyrat Annamyradow (DJ Begga) - Bilbilim 2021 eseri (aydymy) 2:56
Begmyrat Annamyradow (DJ Begga) - Aşyk adyña eseri (aydymy) 3:45
Begmyrat Annamyradow (DJ Begga) - Sen gerek eseri (aydymy) 3:22
Begmyrat Annamyradow (DJ Begga) - Biwepa eseri (aydymy) 4:29
Begmyrat Annamyradow (DJ Begga) - Modelýer eseri (aydymy) 3:39
Begmyrat Annamyradow (DJ Begga) - Sañada eseri (aydymy) 3:35
Begmyrat Annamyradow (DJ Begga) - Bägülim eseri (aydymy) 4:05
Begmyrat Annamyradow (DJ Begga) - Bişipdir alma eseri (aydymy) 3:31
Begmyrat Annamyradow (DJ Begga) - Awadanja 2021 eseri (aydymy) 2:45
Begmyrat Annamyradow (DJ Begga) - Jahan eseri (aydymy) 3:05
Begmyrat Annamyradow (DJ Begga) - Sen gerek eseri (aydymy) 3:59
Begmyrat Annamyradow (DJ Begga) - Ykbalymmy ýar eseri (aydymy) 4:03
Begmyrat Annamyradow (DJ Begga) - Ynamyňa girsem eseri (aydymy) 3:59
Begmyrat Annamyradow (DJ Begga) - ( ft Bahar Hojaýewa ) Ýar ýar eseri (aydymy) 4:37
Begmyrat Annamyradow (DJ Begga) - Gal kalbymda eseri (aydymy) 3:13
Begmyrat Annamyradow (DJ Begga) - Merjenim eseri (aydymy) 3:27
Begmyrat Annamyradow (DJ Begga) - Köňül ýoly eseri (aydymy) 3:25
Begmyrat Annamyradow (DJ Begga) - Ömrüm saňa eseri (aydymy) 3:28
Hemme aýdymlary...