Iň täze türkmen aýdymlary

Mekan Baýjaýew (Rejepow)

Mekan Baýjaýew (Rejepow)

Awtor barada maglumat

Doly maglumat

Mekan Baýjaýew (Rejepow) - Aýgülim eseri (aýdymy)

Mekan Baýjaýew (Rejepow) - beýleki eserleri (aydymlary)

Mekan Baýjaýew (Rejepow) - Ejem 2021 eseri (aydymy) 3:23
Mekan Baýjaýew (Rejepow) - Ýadyňda dälmi 2021 eseri (aydymy) 3:43
Mekan Baýjaýew (Rejepow) - Çykdym agşam 2021 eseri (aydymy) 3:42
Mekan Baýjaýew (Rejepow) - Ýarym waýeý eseri (aydymy) 3:32
Mekan Baýjaýew (Rejepow) - Gabanýan eseri (aydymy) 2:58
Mekan Baýjaýew (Rejepow) - Nikalar öýünde eseri (aydymy) 3:55
Mekan Baýjaýew (Rejepow) - Sen ajaýyp eseri (aydymy) 4:13
Mekan Baýjaýew (Rejepow) - Ýaraladyň ýüregi eseri (aydymy) 3:10
Mekan Baýjaýew (Rejepow) - O nari eseri (aydymy) 3:12
Mekan Baýjaýew (Rejepow) - Söýgülim eseri (aydymy) 4:01
Mekan Baýjaýew (Rejepow) - ( ft Abee ) Sen alysda eseri (aydymy) 3:31
Mekan Baýjaýew (Rejepow) - Owadan aýym eseri (aydymy) 3:21
Mekan Baýjaýew (Rejepow) - (ft Abee) Ýaralaýa eseri (aydymy) 2:5
Mekan Baýjaýew (Rejepow) - Garagyz eseri (aydymy) 2:54
Mekan Baýjaýew (Rejepow) - Kasam etdik eseri (aydymy) 3:25
Mekan Baýjaýew (Rejepow) - Çekinip durma eseri (aydymy) 2:56
Mekan Baýjaýew (Rejepow) - ( ft. Abee ) Goý durmany eseri (aydymy) 3:23
Mekan Baýjaýew (Rejepow) - Aýgülim eseri (aydymy) 3:51
Mekan Baýjaýew (Rejepow) - Unutdyňmy ýar eseri (aydymy) 3:46
Mekan Baýjaýew (Rejepow) - Dört örüm saçly (Saz Ata Esadow Söz Täçli Gurbanow) eseri (aydymy) 4:11
Hemme aýdymlary...