Iň täze türkmen aýdymlary

Mahym Bäşimowa

Mahym Bäşimowa

Awtor barada maglumat

Doly maglumat

Mahym Bäşimowa - Ýagmurum ol eseri (aýdymy)

Mahym Bäşimowa Mahym Bäşimowa Yagmurum ol

Mahym Bäşimowa - beýleki eserleri (aydymlary)

Mahym Bäşimowa - Ýagmurum ol eseri (aydymy) 2:53
Mahym Bäşimowa - Salla eseri (aydymy) 3:29
Mahym Bäşimowa - Ýakarmysyň eseri (aydymy) 4:09
Hemme aýdymlary...