Iň täze türkmen aýdymlary

Pöwrize Gulamowa

Pöwrize Gulamowa

Awtor barada maglumat

Doly maglumat

Pöwrize Gulamowa - Ýüregimiň owazy eseri (aýdymy)

Pöwrize Gulamowa Pöwrize Gulamowa Yuregimin owazy

Pöwrize Gulamowa - beýleki eserleri (aydymlary)

Pöwrize Gulamowa - Ýüregimiň owazy eseri (aydymy) 4:04
Pöwrize Gulamowa - Gara göz eseri (aydymy) 3:34
Pöwrize Gulamowa - Eziz Watan eseri (aydymy) 2:51
Pöwrize Gulamowa - Saňa eseri (aydymy) 3:21
Hemme aýdymlary...