Iň täze türkmen aýdymlary

Rahym Gurbanow

Rahym Gurbanow

Awtor barada maglumat

Doly maglumat

Rahym Gurbanow - Diňe seň üçin eseri (aýdymy)

Rahym Gurbanow Rahym Gurbanow Dine sen ucin

Rahym Gurbanow - beýleki eserleri (aydymlary)

Rahym Gurbanow - Talyp gyz 2021 eseri (aydymy) 3:50
Rahym Gurbanow - Ýarym eseri (aydymy) 3:51
Rahym Gurbanow - Ýylgyrsana ezizim eseri (aydymy) 3:48
Rahym Gurbanow - Aýym diýjek eseri (aydymy) 3:50
Rahym Gurbanow - Döneýin eseri (aydymy) 4:21
Rahym Gurbanow - Ene sen ene eseri (aydymy) 5:05
Rahym Gurbanow - Diňe seň üçin eseri (aydymy) 4:55
Rahym Gurbanow - Şöhrat Size Arkadag eseri (aydymy) 3:42
Rahym Gurbanow - Talyp gözel (Saz Söz Serdar Orazow) eseri (aydymy) 3:37
Rahym Gurbanow - Seň ýanyňa howlukdym eseri (aydymy) 3:21
Rahym Gurbanow - Arzuwlarym eseri (aydymy) 3:33
Rahym Gurbanow - Saňa ýarym diýjek (Saz Orazberdi Jumaýew Söz Rahym Gurbanow) eseri (aydymy) 3:41
Rahym Gurbanow - Owadan eseri (aydymy) 3:30
Rahym Gurbanow - Owadan (Saz Begenç Gurbanow Soz Myrat Ömürow) eseri (aydymy) 3:22
Rahym Gurbanow - Läläm eseri (aydymy) 3:35
Rahym Gurbanow - Unudyp bilmen eseri (aydymy) 3:19
Rahym Gurbanow - Garaşýan saňa eseri (aydymy) 3:15
Rahym Gurbanow - Watan (Saz Arslan Mommadow Söz Myrat Ömür) eseri (aydymy) 3:14
Rahym Gurbanow - Bäri gel eseri (aydymy) 3:11
Rahym Gurbanow - Bäri gel (Saz Orazberdi Jumaýew Söz Serdar Orazow) eseri (aydymy) 3:10
Hemme aýdymlary...