Iň täze türkmen aýdymlary

Pälwan Halmyradow

Pälwan Halmyradow

Awtor barada maglumat

Doly maglumat

Pälwan Halmyradow - Ýokdur taýyň Agyz taýyň /Gitara eseri (aýdymy)

Pälwan Halmyradow Pälwan Halmyradow Yokdur tayyn Agyz tayyn /Gitara

Pälwan Halmyradow - beýleki eserleri (aydymlary)

Pälwan Halmyradow - Dost Janlyses 2022 eseri (aydymy) 4:13
Pälwan Halmyradow - Gel maňa garşy (Halk Aydymy JANLY SES 2022) eseri (aydymy) 5:19
Pälwan Halmyradow - Sary Ýaprak (Janly Ses) 2022 ) eseri (aydymy) 4:03
Pälwan Halmyradow - Laçynym 2022 eseri (aydymy) 3:17
Pälwan Halmyradow - Geçer Ýaşlygym 2022 eseri (aydymy) 3:36
Pälwan Halmyradow - Annasoltanym 2022 eseri (aydymy) 3:48
Pälwan Halmyradow - Ýarym Nirede 2022 eseri (aydymy) 4:20
Pälwan Halmyradow - Ezizim JANLYSES 2022 eseri (aydymy) 2:39
Pälwan Halmyradow - Gelinler 2022 eseri (aydymy) 4:26
Pälwan Halmyradow - Ner Gyzym 2022 eseri (aydymy) 3:22
Pälwan Halmyradow - Gelinler 2022 eseri (aydymy) 4:26
Pälwan Halmyradow - Seni Kuysap 2022 eseri (aydymy) 3:59
Pälwan Halmyradow - Enem Bolsady 2022 eseri (aydymy) 3:45
Pälwan Halmyradow - Aýna gyz 2022 eseri (aydymy) 5:18
Pälwan Halmyradow - Läläm 2022 eseri (aydymy) 4:16
Pälwan Halmyradow - ( FT Gülşat Gurdowa ) Ýar ýar eseri (aydymy) 3:56
Pälwan Halmyradow - Baryma çenli 2022 eseri (aydymy) 4:38
Pälwan Halmyradow - ( FT Gülşirin Öwezowa ) Küşdepdi 2021 eseri (aydymy) 7:23
Pälwan Halmyradow - Türkmen gözeli eseri (aydymy) 3:43
Pälwan Halmyradow - Sen ýok eseri (aydymy) 4:21
Hemme aýdymlary...