Iň täze türkmen aýdymlary

Pälwan Halmyradow

Pälwan Halmyradow

Awtor barada maglumat

Doly maglumat

Pälwan Halmyradow - Uyaldym /Gitara eseri (aýdymy)

Pälwan Halmyradow Pälwan Halmyradow Uyaldym /Gitara

Pälwan Halmyradow - beýleki eserleri (aydymlary)

Pälwan Halmyradow - Türkmen gözeli eseri (aydymy) 3:43
Pälwan Halmyradow - Sen ýok eseri (aydymy) 4:21
Pälwan Halmyradow - Daşlaşma eseri (aydymy) 4:48
Pälwan Halmyradow - Ýaryndan ogryn eseri (aydymy) 5:17
Pälwan Halmyradow - Arzuwlar eseri (aydymy) 5:33
Pälwan Halmyradow - Annasoltanym eseri (aydymy) 5:30
Pälwan Halmyradow - Meňli /Gitara eseri (aydymy) 3:45
Pälwan Halmyradow - Gurbanjemalym /Gitara eseri (aydymy) 3:51
Pälwan Halmyradow - Aýjemal /Gitara eseri (aydymy) 3:49
Pälwan Halmyradow - Ýokdur taýyň Agyz taýyň /Gitara eseri (aydymy) 4:13
Pälwan Halmyradow - Daň Şemaly /Gitara eseri (aydymy) 3:39
Pälwan Halmyradow - Dilber /Gitara eseri (aydymy) 2:33
Pälwan Halmyradow - Ýazjemal /Gitara eseri (aydymy) 4:08
Pälwan Halmyradow - Ýatla Meni /Gitara eseri (aydymy) 5:41
Pälwan Halmyradow - Ýatlaýan Seni /Gitara eseri (aydymy) 3:13
Pälwan Halmyradow - Ýadynda Dälmi /Gitara eseri (aydymy) 5:17
Pälwan Halmyradow - Ýatlaryn Seni /Gitara eseri (aydymy) 4:35
Pälwan Halmyradow - Ýalňyz Sazanda /Gitara eseri (aydymy) 4:41
Pälwan Halmyradow - Ýadymdan çykmaz Aýnam /Gitara eseri (aydymy) 4:59
Pälwan Halmyradow - Uzukjemalym /Gitara eseri (aydymy) 4:15
Hemme aýdymlary...