Iň täze türkmen aýdymlary

Yhlas Dadaýew

Yhlas Dadaýew

Awtor barada maglumat

Doly maglumat

Yhlas Dadaýew - Söýenim sensiň (Saz Söz Yhlas Dadaýew) eseri (aýdymy)

Yhlas Dadaýew Yhlas Dadaýew Soyenim sensin (Saz Soz Yhlas Dadayew)

Yhlas Dadaýew - beýleki eserleri (aydymlary)

Yhlas Dadaýew - ( FT Selbi T. ) Ynanaý 2022 eseri (aydymy) 3:29
Yhlas Dadaýew - ( FT Selbi Tuwakgylyjowa ) Ynanaý 2022 eseri (aydymy) 3:29
Yhlas Dadaýew - Ýok diýme 2022 eseri (aydymy) 4:02
Yhlas Dadaýew - ( FT Selbi Tuwakgylyjowa ) Mylaýym 2022 eseri (aydymy) 3:41
Yhlas Dadaýew - Ýalňyşdyk 2022 eseri (aydymy) 3:43
Yhlas Dadaýew - Sensizlik Guratdy 2021 eseri (aydymy) 3:33
Yhlas Dadaýew - Gözleýän seni eseri (aydymy) 3:22
Yhlas Dadaýew - Gülüm eseri (aydymy) 3:56
Yhlas Dadaýew - Gaty görme menden eseri (aydymy) 4:01
Yhlas Dadaýew - Gel maňa eseri (aydymy) 3:18
Yhlas Dadaýew - Giç galdym eseri (aydymy) 4:33
Yhlas Dadaýew - ( ft Selbi T) Görmedik bolgun eseri (aydymy) 4:17
Yhlas Dadaýew - Gabanýan eseri (aydymy) 3:31
Yhlas Dadaýew - Garaşýan eseri (aydymy) 3:07
Yhlas Dadaýew - Ezizim eseri (aydymy) 3:14
Yhlas Dadaýew - ( ft AD ) Geregim eseri (aydymy) 3:11
Yhlas Dadaýew - ( ft G-Young) Jerenim eseri (aydymy) 2:57
Yhlas Dadaýew - Biwepa eseri (aydymy) 3:19
Yhlas Dadaýew - Dilberim eseri (aydymy) 3:00
Yhlas Dadaýew - Elimde ýalygyň eseri (aydymy) 4:30
Hemme aýdymlary...