Iň täze türkmen aýdymlary

Kuwwat Çarygulyýew

Kuwwat Çarygulyýew

Awtor barada maglumat

Doly maglumat

Kuwwat Çarygulyýew - (ft Hemra Rejepow) Toý eseri (aýdymy)

Kuwwat Çarygulyýew Kuwwat Çarygulyýew (ft Hemra Rejepow) Toy

Kuwwat Çarygulyýew - beýleki eserleri (aydymlary)

Kuwwat Çarygulyýew - ( ft Batyr H ) - Toý eseri (aydymy) 4:37
Kuwwat Çarygulyýew - ( ft Batyr H ) toý eseri (aydymy) 4:37
Kuwwat Çarygulyýew - Söwdügim eseri (aydymy) 3:53
Kuwwat Çarygulyýew - Dilber eseri (aydymy) 4:14
Kuwwat Çarygulyýew - Aglaýan eseri (aydymy) 3:47
Kuwwat Çarygulyýew - Permanyň seniň eseri (aydymy) 5:08
Kuwwat Çarygulyýew - Ogulsapar eseri (aydymy) 5:05
Kuwwat Çarygulyýew - Gara bägüller eseri (aydymy) 4:11
Kuwwat Çarygulyýew - Obadaş gyz eseri (aydymy) 3:01
Kuwwat Çarygulyýew - Gyzlar geleýdi eseri (aydymy) 3:23
Kuwwat Çarygulyýew - Käkilik eseri (aydymy) 3:40
Kuwwat Çarygulyýew - Kakam eseri (aydymy) 5:51
Kuwwat Çarygulyýew - Gelmenem eseri (aydymy) 4:18
Kuwwat Çarygulyýew - Sen ýetir eseri (aydymy) 3:52
Kuwwat Çarygulyýew - Armanym bolup eseri (aydymy) 3:14
Kuwwat Çarygulyýew - Baga seýle eseri (aydymy) 3:25
Kuwwat Çarygulyýew - Çaldy gitdi eseri (aydymy) 2:43
Kuwwat Çarygulyýew - Bägüller eseri (aydymy) 4:13
Kuwwat Çarygulyýew - Buýra saçlaryň eseri (aydymy) 7:25
Kuwwat Çarygulyýew - Keçpelek eseri (aydymy) 7:09
Hemme aýdymlary...