Iň täze türkmen aýdymlary

Pälwan Halmyradow

Pälwan Halmyradow

Awtor barada maglumat

Doly maglumat

Pälwan Halmyradow - Nokat eseri (aýdymy)

Pälwan Halmyradow - beýleki eserleri (aydymlary)

Pälwan Halmyradow - Enem Bolsady 2022 eseri (aydymy) 3:45
Pälwan Halmyradow - Aýna gyz 2022 eseri (aydymy) 5:18
Pälwan Halmyradow - Läläm 2022 eseri (aydymy) 4:16
Pälwan Halmyradow - ( FT Gülşat Gurdowa ) Ýar ýar eseri (aydymy) 3:56
Pälwan Halmyradow - Baryma çenli 2022 eseri (aydymy) 4:38
Pälwan Halmyradow - ( FT Gülşirin Öwezowa ) Küşdepdi 2021 eseri (aydymy) 7:23
Pälwan Halmyradow - Türkmen gözeli eseri (aydymy) 3:43
Pälwan Halmyradow - Sen ýok eseri (aydymy) 4:21
Pälwan Halmyradow - Daşlaşma eseri (aydymy) 4:48
Pälwan Halmyradow - Ýaryndan ogryn eseri (aydymy) 5:17
Pälwan Halmyradow - Arzuwlar eseri (aydymy) 5:33
Pälwan Halmyradow - Annasoltanym eseri (aydymy) 5:30
Pälwan Halmyradow - Meňli /Gitara eseri (aydymy) 3:45
Pälwan Halmyradow - Gurbanjemalym /Gitara eseri (aydymy) 3:51
Pälwan Halmyradow - Aýjemal /Gitara eseri (aydymy) 3:49
Pälwan Halmyradow - Ýokdur taýyň Agyz taýyň /Gitara eseri (aydymy) 4:13
Pälwan Halmyradow - Daň Şemaly /Gitara eseri (aydymy) 3:39
Pälwan Halmyradow - Dilber /Gitara eseri (aydymy) 2:33
Pälwan Halmyradow - Ýazjemal /Gitara eseri (aydymy) 4:08
Pälwan Halmyradow - Ýatla Meni /Gitara eseri (aydymy) 5:41
Hemme aýdymlary...