Iň täze türkmen aýdymlary

Annuş Myratdurdyýew

Annuş Myratdurdyýew

Awtor barada maglumat

Doly maglumat

Annuş Myratdurdyýew - Sensiň geregim eseri (aýdymy)

Annuş Myratdurdyýew Annuş Myratdurdyýew Sensin geregim

Annuş Myratdurdyýew - beýleki eserleri (aydymlary)

Annuş Myratdurdyýew - Sen ýar 2021 eseri (aydymy) 4:09
Annuş Myratdurdyýew - Söýgülim 2021 eseri (aydymy) 3:08
Annuş Myratdurdyýew - Bagt aýdymy 2021 eseri (aydymy) 4:04
Annuş Myratdurdyýew - Hurmamy eseri (aydymy) 3:44
Annuş Myratdurdyýew - Nirde Nirde eseri (aydymy) 3:32
Annuş Myratdurdyýew - Sensiz ýar eseri (aydymy) 4:06
Annuş Myratdurdyýew - Leýla eseri (aydymy) 4:05
Annuş Myratdurdyýew - Maýa eseri (aydymy) 3:57
Annuş Myratdurdyýew - ( ft DJ Murik ) Aýperi (RMX) eseri (aydymy) 3:27
Annuş Myratdurdyýew - ( ft DJ Murik ) Leýlimleý (RMX) eseri (aydymy) 3:55
Annuş Myratdurdyýew - ( ft DJ Murik ) Söýgi owazy eseri (aydymy) 4:07
Annuş Myratdurdyýew - Aý peri eseri (aydymy) 2:49
Annuş Myratdurdyýew - Bile bolaly eseri (aydymy) 3:44
Annuş Myratdurdyýew - Leýli saç eseri (aydymy) 4:22
Annuş Myratdurdyýew - ( ft meýlis M ) Gözleriň eseri (aydymy) 4:03
Annuş Myratdurdyýew - Mahym eseri (aydymy) 2:59
Annuş Myratdurdyýew - Love story eseri (aydymy) 3:55
Annuş Myratdurdyýew - Sen meniň aýym eseri (aydymy) 2:55
Annuş Myratdurdyýew - Tans- oýna eseri (aydymy) 3:03
Annuş Myratdurdyýew - Söýerin eseri (aydymy) 4:01
Hemme aýdymlary...