Iň täze türkmen aýdymlary

Zübeýda Seýidowa

Zübeýda Seýidowa

Awtor barada maglumat

Doly maglumat

Zübeýda Seýidowa - Kap Kara eseri (aýdymy)

Zübeýda Seýidowa - beýleki eserleri (aydymlary)

Zübeýda Seýidowa - Söýgi bilen eseri (aydymy) 3:01
Zübeýda Seýidowa - Söýerin eseri (aydymy) 3:35
Zübeýda Seýidowa - Kap Kara eseri (aydymy) 2:10
Hemme aýdymlary...