Iň täze türkmen aýdymlary

Tirkiş Mätnazarow

Tirkiş Mätnazarow

Awtor barada maglumat

Doly maglumat

Tirkiş Mätnazarow - Deňeýän eseri (aýdymy)

Tirkiş Mätnazarow - beýleki eserleri (aydymlary)

Tirkiş Mätnazarow - Geler sallana sallana eseri (aydymy) 3:54
Tirkiş Mätnazarow - Zenan diýmek eseri (aydymy) 4:59
Tirkiş Mätnazarow - Deňeýän eseri (aydymy) 3:18
Tirkiş Mätnazarow - Monça bol eseri (aydymy) 4:05
Hemme aýdymlary...