Iň täze türkmen aýdymlary

Jemal Saparowa

Jemal Saparowa

Awtor barada maglumat

Doly maglumat

Jemal Saparowa - Ýanyňa Geldim eseri (aýdymy)

Jemal Saparowa Jemal Saparowa Yanyna Geldim

Jemal Saparowa - beýleki eserleri (aydymlary)

Jemal Saparowa - Atalaryň ýolundan eseri (aydymy) 2:52
Jemal Saparowa - Ýanyňa Geldim eseri (aydymy) 4:18
Hemme aýdymlary...