Iň täze türkmen aýdymlary

Guwanç Rejepow

Guwanç Rejepow

Awtor barada maglumat

Doly maglumat

Guwanç Rejepow - Türkmen gözeli eseri (aýdymy)

Guwanç Rejepow Guwanç Rejepow Turkmen gozeli

Guwanç Rejepow - beýleki eserleri (aydymlary)

Guwanç Rejepow - Jana Janym eseri (aydymy) 4:07
Guwanç Rejepow - Mähribanym eseri (aydymy) 4:09
Guwanç Rejepow - Türkmen gözeli eseri (aydymy) 4:30
Guwanç Rejepow - Ýaraýa maňa eseri (aydymy) 3:37
Hemme aýdymlary...