Iň täze türkmen aýdymlary

Amansähet Amansähedow

Amansähet Amansähedow

Awtor barada maglumat

  • Eserleri: 3
  • Diňleneni: 1,736
  • Göçürileni: 722
Doly maglumat

Amansähet Amansähedow - Kerem islärin eseri (aýdymy)

Amansähet Amansähedow - beýleki eserleri (aydymlary)

Amansähet Amansähedow - Kerem islärin eseri (aydymy) 3:56
Amansähet Amansähedow - Asmandaky aý eseri (aydymy) 2:56
Amansähet Amansähedow - Kerem islärin eseri (aydymy) 3:57
Hemme aýdymlary...