Iň täze türkmen aýdymlary

Bagtyýar Täçdurdyýew

Bagtyýar Täçdurdyýew

Awtor barada maglumat

  • Eserleri: 1
  • Diňleneni: 730
  • Göçürileni: 236
Doly maglumat

Bagtyýar Täçdurdyýew - Çeşmeler eseri (aýdymy)

Bagtyýar Täçdurdyýew - beýleki eserleri (aydymlary)

Bagtyýar Täçdurdyýew - Çeşmeler eseri (aydymy) 3:09
Hemme aýdymlary...