Iň täze türkmen aýdymlary

Orazmyrat Orazmyradow

Orazmyrat Orazmyradow

Awtor barada maglumat

  • Eserleri: 2
  • Diňleneni: 952
  • Göçürileni: 410
Doly maglumat

Orazmyrat Orazmyradow - Ýar derdiňden eseri (aýdymy)

Orazmyrat Orazmyradow Orazmyrat Orazmyradow Yar derdinden

Orazmyrat Orazmyradow - beýleki eserleri (aydymlary)

Orazmyrat Orazmyradow - Täze ýyl eseri (aydymy) 2:20
Orazmyrat Orazmyradow - Ýar derdiňden eseri (aydymy) 3:10
Hemme aýdymlary...