Iň täze türkmen aýdymlary

Ekiz Ekizow

Ekiz Ekizow

Awtor barada maglumat

Doly maglumat

Ekiz Ekizow - Göresiň Gelenokmy 2021 eseri (aýdymy)

Ekiz Ekizow Ekiz Ekizow Goresin Gelenokmy 2021

Ekiz Ekizow - beýleki eserleri (aydymlary)

Ekiz Ekizow - Gelmediň 2022 eseri (aydymy) 2:34
Ekiz Ekizow - ( FT Akgözel Maşadowa ) Indi Gelme 2022 eseri (aydymy) 2:48
Ekiz Ekizow - Meni bil 2022 eseri (aydymy) 2:16
Ekiz Ekizow - Bagyşla meni 2022 (Acoustic version) eseri (aydymy) 1:51
Ekiz Ekizow - Näme üçin söÿdüñ 2022 (Acoustic version) eseri (aydymy) 2:54
Ekiz Ekizow - Göresiñ gelenokmy 2022 (Acoustic version) eseri (aydymy) 3:03
Ekiz Ekizow - Gel öpeýin 2022 eseri (aydymy) 2:48
Ekiz Ekizow - ( FT Akgözel Maşadowa ) İndi Gelme 2022 eseri (aydymy) 2:45
Ekiz Ekizow - Seni aldaÿalar 2021 eseri (aydymy) 2:33
Ekiz Ekizow - Öziñ islediñ 2021 eseri (aydymy) 3:27
Ekiz Ekizow - Işim ÿok 2021 eseri (aydymy) 2:39
Ekiz Ekizow - Bagyşla meni 2021 eseri (aydymy) 2:47
Ekiz Ekizow - Ilki Söýgim 2021 eseri (aydymy) 3:05
Ekiz Ekizow - Göresiň Gelenokmy 2021 eseri (aydymy) 2:55
Ekiz Ekizow - Duýmadyňmy 2021 eseri (aydymy) 2:44
Ekiz Ekizow - Näme üçin söýdüñ 2021 eseri (aydymy) 3:15
Ekiz Ekizow - Ilki Söýgim 2021 eseri (aydymy) 3:05
Ekiz Ekizow - Soňky gezek eseri (aydymy) 3:27
Ekiz Ekizow - Günde günde eseri (aydymy) 3:32
Ekiz Ekizow - Arman eseri (aydymy) 3:44
Hemme aýdymlary...